พวงหรีดราคา 2500-3000

ร้านผกาฟลอริสเรามี พวงหรีด พวงหรีดดอกไม้สด พวงมาลา ซึ่งเป็นการนำดอกไม้มาจัดแต่งขึ้นตามโครงรูปต่าง ๆ เช่น วงกลม วงรี มักมีใบไม้และดอกไม้เป็นส่วนประกอบ พวงหรีด ด้วย วัตถุประสงค์ของการใช้ พวงหรีดดอกไม้สด เพื่อเป็นการเคารพศพ ให้เกียรติแก่ผู้ที่จากไป และเพื่อเป็นการไว้อาลัยในแด่คนที่คุณรักครั้งสุดท้ายเป็นครั้งสุดท้าย  พวงหรีดดอกไม้แต่ละพวงหรีด เป็นการนำดอกไม้มาตกแต่งประดับประดา โดยมิได้คำนึงถึงความสวยงามเท่านั้น พวงหรีดดอกไม้สดยังเป็นการนำดอกไม้ที่มีความหมายต่างๆ มาจัดทำเป็นพวงหรีดมอบให้แทนความรู้สึก พวงหรีดส่วนมากจะตกแต่งด้วยดอกไม้หลากหลายชนิด ซึ่งดอกไม้แต่ละชนิดก็สื่อความหมายแตกต่างกันไป