พวงมาลา

ร้านผกาฟลอริสเรามี พวงมาลา คือ ดอกไม้ที่นำมาจัดเป็นรูปทรงต่าง ๆ เช่น วงกลม วงรี โดยส่วนใหญ่จะเป็นทรงวงรี ซึ่งทำให้บางคนเรียกพวงมาลาว่า พวงหรีดวงรี เเละจะมีใบไม้มีช่วยเเซม เหมือนกับ พวงหรีด เเต่พวงมาลานั้น ส่วนใหญ่จะใช้สักการะพระบรมศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยดอกไม้สดที่ใช้ควรเป็นดอกไม้สดประจำวันเกิดของกษัตริย์ เเละพระบรมวงศานุวงศ์แต่ละพระองค์ พวงมาลา อาจจะมีการนำรูปมาประดับด้วย ซึ่งพวงมาลาที่นำมาใช้สักการะมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกสรร ความสวยงามของพวงมาลาก็แตกต่างกันไป