ค่าบริการเริ่มต้น

40 บาท

ค่าบริการต่อกม. (ตั้งแต่ กม.ที่ 0 - 10)

12 บาท / กม.

ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 10 ขึ้นไป

15 บาท / กม.